Brysselgripen

Annika flänger och hänger i EU:s huvudstad
Header

Renare EU-luft att vänta

08.01.2014 12.23 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Renare EU-luft att vänta)

Trots att jag trivs alldeles utmärkt i Bryssel finns det åtminstone en sak som jag saknar från Finland och det är den goda luftkvaliteten. Inget är bättre än att stå i de djupa finska skogarna och låta lungorna fyllas med frisk finsk luft.

Vad har nu det med EU att göra, undrar ni kanske. Jo, EU har regler för hur smutsig luften vi andas in får vara. Sedan 1999 finns ett EU-direktiv med gränsvärden för partiklar, bly och svaveldioxid i luften.

Nu visar en ny studie att långvarig exponering för små partiklar som finns i trafikavgaser och industriutsläpp kan vara mer dödlig än vad man tidigare trott. Detta gäller även för halter under EU:s gränsvärden för luftkvalitet, enligt en internationell studie som har publicerats i tidskriften The Lancet.

Tydligen är det så att dålig luftkvalitet dödar många fler medborgare än vad trafikolyckor gör. Enligt EU-kommissionen är dålig luft den största orsaken till för tidig död i EU. Cancer, kroniska luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och andningsproblem är några av de sjukdomar som dålig luftkvalitet kan leda till.

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett ”paket med åtgärder” för att minska utsläpp från industri, trafik, energigrödor och jordbruk. Kommissionen menar att åtgärderna ska halvera antalet för tidiga dödsfall som orsakas av luftföroreningar.

Den nya strategin ska bland annat se till att gällande regler för luftkvalitet följs senast år 2020 samt att ytterligare minska luftföroreringarna fram till år 2030. Kritiker menar att EU gett efter för industrin och vissa motsträviga länder eftersom åtgärderna fördröjts till år 2030. En del industrigrupper har nämligen protesterat högljutt mot de nya gränserna. Flera branschorganisationer gick tillsammans ut med ett gemensamt uttalande ifjol där de bland annat varnar för att de utsläppsminskande teknikerna som förslagen kräver skulle bli för dyra.

Nå, ännu är inte allt skrivet i sten. Lagförslagen börjar gälla när Europaparlamentet och ministerrådet har diskuterat och antagit dem. Än finns det tid för industrigrupper att förhala och urvattna kommissionens lagförslag genom diverse lobbyinsatser.

Det finns inga gratisluncher

15.10.2013 12.06 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Det finns inga gratisluncher)

Livet som lobbyist är hårt. Därför kommer det hela tiden ut nya böcker om EU-lobbying. Den senaste jag fått syn på handlar om de vardagliga fallgropar och utmaningar som finns i arbetet som EU-lobbyist. Men det spelar ingen roll hur många handböcker i EU-lobbying man läser om man inte har de rätta kontakterna. När jag var ny i branchen ville jag imponera på chefen med mitt kontaktnätverk. Jag berättade för honom att jag skulle äta lunch med en viktig EU-kommissionärs politiska medarbetare.

”Så bra”, tyckte chefen, ”då kan du fråga om det här och det här och det här….”, sa han och gav mig en lång lista på frågor som han ville jag skulle ta reda på.

”Njaa, personen i fråga är väldigt diskret och lär nog inte avslöja något”, försökte jag säga.

Chefen tyckte att jag skulle bjuda på lunchen och beställa en flaska vin så skulle hon säkert prata. Jag gjorde som chefen önskade, men min kontakt påstod att hon inte visste så mycket. Jag hällde upp mera vin, frågade igen, men det enda som hände var att jag själv pratade på alldeles för mycket. Några timmar senare kom jag tillbaka till kontoret, halvfull utan att ha fått något intressant alls ur min viktiga kontakt.

Det var då det. Det tar tid att bygga upp ett kontaktnätverk och det finns inga handböcker i hur man gör det. En gratis lunch och en flaska vin är definitivt inte svaret, även om många tror det.