Brysselgripen

Annika flänger och hänger i EU:s huvudstad
Header

Havet det ger och människorna tar

27.02.2014 12.47 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Havet det ger och människorna tar)

Nu har det kommit en ny EU-strategi som kan vara intressant för Finlands kustområde. EU-kommissionen menar att kust- och havsturismen har potential för tillväxt och nya arbetstillfällen och har därför lagt fram en strategi med olika åtgärder.

De 14 åtgärderna ska hjälpa kustregioner och företag att möta både gamla och nya utmaningar, som till exempel instabil efterfrågan, hög säsongsvariation och problem med att hitta finansiärer. Det ska i framtiden finnas möjlighet att få bidrag för att locka till sig investerare – något kustregionen i Finland borde kunna dra nytta av.

Samtidigt som man vill utveckla havs- och kustturismen kommer det hela tiden nya undersökningar som visar hur dåligt våra hav mår. Det är inget nytt att våra aktiviteter skadar ekosystemen längs kusterna och i haven i en allt större omfattning. Någon har räknat ut att nästan hälften av EU:s befolkning lever mindre än 50 kilometer från havet. Turismen, som till exempel har lett till en otrolig urbanisering längs Medelhavets kust, kommer antagligen att leda till samma utveckling längs Svarta havets kuster också.

För några år sedan kom en rapport (The changing face of Europe’s coastal areas) där det påstods att Europas kustområden snart kommer att nå den punkt där miljöskadorna inte längre kan repareras. Man menade att bland annat ökad fritid och billigare resor var faktorer som skulle göra att Europas kuster hamnade i ett krisläge. Rapporten utkom år 2006 och efter det har en hel del gjorts för att försöka minska miljöpåverkan.

Men nu ska vi alltså utveckla kustturismen. Det är en svår ekvation detta. Det gäller att på något sätt hitta en balans där man får så stor ekonomisk vinning som möjligt utan att man utnyttjar en miljö som redan är mycket ömtålig. Tyvärr får ekonomisk vinning ofta prioritet framom miljöhänsyn.

Strategin kommer att diskuteras under en konferens som det grekiska ordförandeskapet ordnar den 10 mars i Aten. Det kan vara värt att hålla ett öga på den konferensen. (Förresten, kunde någon räkna ut hur mycket miljöpåverkan en sådan konferens har med all logistik och alla människor som ska transporteras dit?)