Brysselgripen

Annika flänger och hänger i EU:s huvudstad
Header

Stopp, stopp, stopp

06.11.2013 12.56 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Stopp, stopp, stopp)

EU-kommissionen har ett tufft jobb framför sig. Den ska bestämma om tre kontroversiella medborgarinitiativ ska bli lagstiftning eller inte. De tre initiativen handlar om stopp för bistånd till aborter och stamcellsforskning, stopp för privatisering av vattenförsörjning och stopp för djurförsök.

Abortmotståndarnas kampanj för att stoppa EU-anslag till forskning på mänskliga embryon har fått mest uppmärksamhet. Katolska kyrkan uppmande sina medlemmar att skriva under och därmed är det inte konstigt att mer än 600.000 underskrifter samlades in i Italien och drygt 200.000 i Polen. I Finland har endast 1.260 personer skrivit under (att jämföra med 12.734 underskrifter för stopp till djurförsök och 15.109 för vattenförsörjningsinitiativet).

Efter att medlemsländerna kontollerat namnuppgifterna är det EU-kommissionens uppgift att pröva om initiativen ska leda till nya lagförslag. Här förutses många problem, till och med så många att man börjat tala om ett misslyckande redan innan kommissionen haft chans att reagera. Problemet är att frågorna har en tendens att polarisera befolkningen då det i två av initiativen finns starka känslor inblandade. Det finns ingen möjlighet för kommissionen att tillfredsställa alla. Det finns inga kompromisser – vad kommissionen än gör (stiftar nya lagar eller låter bli) kommer en stor del av befolkningen att bli besviken.

Detta är de tre första EU-medborgarinitiativen som godkänts av kommissionen och som har samlat in mer än en miljon namnunderskrifter från minst sju länder inom ett år. Hur kommissionen agerar nu kommer i stort att bestämma om införandet av medborgarinitiativen var lyckat eller inte. Hittills verkar det inte helt lyckat.