Brysselgripen

Annika flänger och hänger i EU:s huvudstad
Header

Renare EU-luft att vänta

08.01.2014 12.23 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Renare EU-luft att vänta)

Trots att jag trivs alldeles utmärkt i Bryssel finns det åtminstone en sak som jag saknar från Finland och det är den goda luftkvaliteten. Inget är bättre än att stå i de djupa finska skogarna och låta lungorna fyllas med frisk finsk luft.

Vad har nu det med EU att göra, undrar ni kanske. Jo, EU har regler för hur smutsig luften vi andas in får vara. Sedan 1999 finns ett EU-direktiv med gränsvärden för partiklar, bly och svaveldioxid i luften.

Nu visar en ny studie att långvarig exponering för små partiklar som finns i trafikavgaser och industriutsläpp kan vara mer dödlig än vad man tidigare trott. Detta gäller även för halter under EU:s gränsvärden för luftkvalitet, enligt en internationell studie som har publicerats i tidskriften The Lancet.

Tydligen är det så att dålig luftkvalitet dödar många fler medborgare än vad trafikolyckor gör. Enligt EU-kommissionen är dålig luft den största orsaken till för tidig död i EU. Cancer, kroniska luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och andningsproblem är några av de sjukdomar som dålig luftkvalitet kan leda till.

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett ”paket med åtgärder” för att minska utsläpp från industri, trafik, energigrödor och jordbruk. Kommissionen menar att åtgärderna ska halvera antalet för tidiga dödsfall som orsakas av luftföroreningar.

Den nya strategin ska bland annat se till att gällande regler för luftkvalitet följs senast år 2020 samt att ytterligare minska luftföroreringarna fram till år 2030. Kritiker menar att EU gett efter för industrin och vissa motsträviga länder eftersom åtgärderna fördröjts till år 2030. En del industrigrupper har nämligen protesterat högljutt mot de nya gränserna. Flera branschorganisationer gick tillsammans ut med ett gemensamt uttalande ifjol där de bland annat varnar för att de utsläppsminskande teknikerna som förslagen kräver skulle bli för dyra.

Nå, ännu är inte allt skrivet i sten. Lagförslagen börjar gälla när Europaparlamentet och ministerrådet har diskuterat och antagit dem. Än finns det tid för industrigrupper att förhala och urvattna kommissionens lagförslag genom diverse lobbyinsatser.