Brysselgripen

Annika flänger och hänger i EU:s huvudstad
Header

Europa år 2020

11.12.2013 15.06 | Skriven av annikaeaton i Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Europa år 2020)

I vår föränderliga värld hoppas vi att EU ska bli en smart och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.” Så lär EU-kommissionens president José Manuel Barroso ha sagt år 2010 när EU:s statschefer enades om Europa 2020 strategin.

Europa 2020 är en strategi som fokuserar på att skapa tillväxt genom kunskap / IT, utrota fattigdomen, främja utbildningen, öka delaktigheten i samhället samt skapa en konkurrenskraftigare och grönare ekonomi. Med andra ord, våra liv ska helt enkelt bli bättre på många fronter innan år 2020.

I dagsläget ser det ut som att man inte kunnat göra något åt sysselsättningen och fattigdomen. Även om utbildningen blivit bättre på några håll är det en klen tröst då många förblir arbetslösa. De gröna målen ser lite mera lovande ut, men kritiker hävdar att det är den allt lägre konsumtionen som lett till ett grönare EU, inte en lyckad miljöstrategi.

I Kommissionens rekommendationer för Finland konstateras det att landets största problem är förlusten av konkurrenskraft. Enligt Kommissionen är Finlands största utmaning att locka till sig nya investeringar för att öka sysselsättningen och produktiviteten. Finlands åldrande befolkning är också en utmaning på längre sikt.

Vi är snart halvvägs i strategin och än så länge ser det inte ut som att många mål kommer att uppnås, inte på EU-nivå iallafall (en del länder kommer helt klart att göra sämre ifrån sig än andra). Strategin, som är resultatet av långa förhandlingar och kompromisser har rätt blygsamma mål och om inte ens dessa modesta mål kan uppnås får man börja fundera var det gick fel och om det överhuvudtaget var värt att ta fram denna byråkratisk strategi. Frågan är, kommer EU att vara en smart och hållbar ekonomi för alla år 2020 med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning?

Problemet, om inte EU-målen uppnås, är att vårt samhälle inte blivit ett dugg bättre, men också att EU:s trovärdighet kommer att dala ännu mera. Och vem ska anses vara ansvarig för ett eventuellt misslyckande?

Vi har några år till på oss att reda upp i röran och förhoppningsvis sker det ett mirakel i ekonomin innan år 2020. Den framgången skulle EU så desperat behöva.